http://www.sieradz.ebaza.biz/
świadectwo-certyfikat_Sieradz_lask

 

 

----------------------"SIERADZ"

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 

(Sieradz, Łask i inne)

 


Wykonujemy świadectwa energetyczne - szybko, tanio, solidnie, terminowo - konkurencyjne ceny!

 


Sporządzone przez nas świadectwo energetyczne jest w 100% wystarczającym dokumentem - wymaganym przy sprzedaży, najmie, oddaniu w użytkowanie: budynku, lokalu mieszkalnego, usługowego oraz wszelkich innych obiektów dla których jest ono wymagane.

 

 


Zadzwoń, napisz - odpowiemy na każde zgłoszenie

**tel. 534 860 530**

 


************----******----------*swiadectwo_sieradz@interia.pl

 

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej inaczej certyfikatu energetycznego budynku, lokalu mieszkalnego jak również innej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową, wynika z prawa europejskiego i odpowiednich regulacji krajowych. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zostały zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i zostały wprowadzone w polskim ustawodastwie przez wydanie stosownych aktów wykonawczych do nowelizacji ustawy Prawo budowlane - ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. nr 191, poz. 1373).

Świadectwo jest dokumentem określającym ilość koniecznej i niezbędnej energii wymaganej do normatywnego użytkowania budynków czy lokali. W szczególności dotyczy to ogrzewania, zużycia wody, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji. Zużycie określa się dla powierzchni ogrzewanej obiektu Af - mierzonej po podłodze.

świadectwo energetyczne Sieradz